KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2014 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2014

Hội Từ Tâm Nhân Ái xin thông qua kế hoạt hoạt động cả năm 2014 đến các thành viên trong hội để thuận tiện trong việc chuẩn bị, sắp xếp thời gian tham gia các dự án từ thiện trong năm. Hoạt động chủ yếu của hội năm 2014 là phát ...

Lễ khánh thành cầu Kinh Hậu- tỉnh Hậu Giang. Lễ khánh thành cầu Kinh Hậu- tỉnh Hậu Giang.

Chủ nhật ngày 22 tháng 6 năm 2014, hội Từ Tâm Nhân Ái chúng tôi đã có chuyến đi tham dự lễ khánh thành cầu Kinh Hậu, tại tỉnh Hậu Giang mà chúng tôi có duyên được cùng với chính quyền Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Xây ...

Kế hoạch từ thiện cuối tháng 8 và đầu tháng 9 Kế hoạch từ thiện cuối tháng 8 và đầu tháng 9

Đầu tuần này hội Từ Tâm Nhân Ái thật may mắn nhận được 2 cuộc điện thoại của 2 đơn vị tài trợ cho chương trình từ thiện cuối tháng 8 và trong tháng 9, phải nói đây là một tin vui cho những hoàn cảnh còn khó khăn, bất hạnh, một ...

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ chương trình từ thiện tháng 9 ( Chiến khu D, Vũng Tàu) Danh sách mạnh thường quân ủng hộ chương trình từ thiện tháng 9 ( Chiến khu D, Vũng Tàu)

Trong tháng 9 hội Từ Tâm Nhân Ái đã lên kế hoạch nhiều chương trình hoạt động từ thiện ý nghĩa nhân dịp trung thu và được đông đảo mạnh thường quân ủng hộ, danh sách đến thời điểm này như sau: