KẾ HỌACH HỌAT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2015 KẾ HỌACH HỌAT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2015

Hội Từ Tâm Nhân Ái xin thông qua kế hoạch hoạt động từ thiện cả năm 2015 đến các thành viên trong hội để thuận tiện trong việc chuẩn bị, sắp xếp thời gian tham gia các dự án từ thiện trong năm

Chương trình giáng sinh cho các bệnh nhi bệnh viện Nhi Đồng 2. Chương trình giáng sinh cho các bệnh nhi bệnh viện Nhi Đồng 2.

Chúng tôi có duyên đến với các bệnh nhi bệnh viện Nhi Đồng 2 trong chương trình giáng sinh năm nay. Đây là hoạt động từ thiện thường niên của hội, hàng năm chúng tôi thường đi khoa nhi bệnh viện Ung Bướu nhưng năm nay chúng tôi chọn ...

Kế hoạch từ thiện cuối tháng 8 và đầu tháng 9 Kế hoạch từ thiện cuối tháng 8 và đầu tháng 9

Đầu tuần này hội Từ Tâm Nhân Ái thật may mắn nhận được 2 cuộc điện thoại của 2 đơn vị tài trợ cho chương trình từ thiện cuối tháng 8 và trong tháng 9, phải nói đây là một tin vui cho những hoàn cảnh còn khó khăn, bất hạnh, một ...

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ chương trình từ thiện tháng 9 ( Chiến khu D, Vũng Tàu) Danh sách mạnh thường quân ủng hộ chương trình từ thiện tháng 9 ( Chiến khu D, Vũng Tàu)

Trong tháng 9 hội Từ Tâm Nhân Ái đã lên kế hoạch nhiều chương trình hoạt động từ thiện ý nghĩa nhân dịp trung thu và được đông đảo mạnh thường quân ủng hộ, danh sách đến thời điểm này như sau: